ผลการแข่งขัน ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 รวม รวม
   1. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 17 7 14 38 39 24 10 73
   2. ร้อยเอ็ด    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 15 3 13 31 41 21 13 75
   3. มหาสารคาม    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 10 11 5 26 34 11 3 48
   4. ศรีสะเกษ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 8 2 11 21 33 11 6 50
   5. ขอนแก่น    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 7 13 6 26 32 16 6 54
   6. ยโสธร    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 7 4 3 14 25 12 11 48
   7. อุดรธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 3 8 4 15 24 20 11 55
   8. ชัยภูมิ    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 3 2 2 7 21 11 11 43
   9. อุบลราชธานี    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 1 8 4 13 28 14 8 50
   10. บุรีรัมย์    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 0 10 13 23 17 31 10 58
   11. นครราชสีมา    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 5 4 9 23 21 9 53
   12. มุกดาหาร    วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล 0 3 0 3 6 3 11 20
--หมดรายการ--